Voor wie

Met meer dan 20 jaar persoonlijke ervaring in de revalidatie- en gezondheidszorg is mijn expertise met name van toegevoegde waarde voor:

  • Bouw-renovatie en infrabedrijven
  • Architecten
  • Overheidsinstellingen
  • Ziekenhuizen,traumacentra (ARU’s), instellingen voor zorg en welzijn, revalidatiecentra, bejaardentehuizen, etc.
  • Bedrijfsleven: detailhandel, franchiseorganisaties
  • Rotary- en business clubs