Over mij

Mijn naam is Christa Greene (geb. 1975). Vanaf mijn 16e heb ik een hoge dwarslaesie (C4/C5). Ik heb gerevalideerd in Revalidatiecentrum ‘De Hoogstraat’ en aansluitend mijn school afgemaakt op de RSA (Revalidatie Scholengemeenschap Arnhem; tegenwoordig ‘Het Mariëndael’ genaamd).

Christa GreeneTijdens de revalidatie werd ik goed geholpen en klaar gestoomd voor het leven na ziekenhuis en revalidatiecentrum. Toch liep ik thuis en in mijn omgeving weer tegen allerlei obstakels aan en moest ik nog van alles zelf uitvinden.

Netwerk

Inmiddels heb ik een groot netwerk opgebouwd in de revalidatie wereld en veel waardevolle kennis en ervaring opgedaan. In de loop der jaren heb ik heel wat gezien en meegemaakt. Gebouwen waar ik met mijn electrische rolstoel wél in kan maar ook plekken (winkels bijvoorbeeld) waar het onmogelijk is, ondanks dat men denkt de juiste aanpassingen te hebben gedaan. Vaak zijn die “aanpassingen” bedacht door ‘lopende mensen’ met alle goede bedoelingen van dien, alleen heeft de ‘gehandicapte persoon’ er niets aan.

Veel bedrijven en winkels spenderen miljoenen aan reclame en inrichting om zoveel mogelijk klanten binnen te halen en deze zoveel mogelijk te kunnen verkopen. Maar als een behoorlijk deel van deze potentiële klanten niet eens het gebouw binnen kan komen, of (eenmaal binnen) niet op die plek kunnen komen waar ze heen willen, dan is een deel van de investeringen weggegooid geld. Door in een vroeg stadium (voor de bouw en voor de inrichting) hiermee rekening te houden kan dit voorkomen worden.

Meer dan alleen toegankelijkheid

Het gaat niet alleen om toegankelijkheid. Er zijn ontelbare andere zaken waar je als lopende mens niet aan denkt. Natuurlijk niet uit onwil, maar wel uit onwetendheid. Zelfs organisaties (o.a. ziekenhuizen!) waarvan te verwachten zou zijn dat zij goed nadenken over verschillende aanpassingen en over hoe om te gaan met mensen met een handicap, schieten vaak ernstig tekort qua faciliteiten, kennis en inlevingsvermogen. Er zijn zoveel voorbeelden van te tekortkomingen en verbeterpunten dat het onmogelijk is die hier allemaal op te noemen. In een persoonlijk gesprek kunt u hierover alles te weten komen.